statystyka

www.majchrowska.eu

mapa strony

 menu


  o nas

  oferta

  kontakt

  

 

 witamy

Korzystanie z naszego serwisu internetowego nie wymaga podawania przez użytkowników danych osobowych. Użytkownicy zwracający się z zapytaniem wypełniają formularz, w którym podają dane umożliwiające kontaktowanie się z nimi (adres e-mail). Informacje te wykorzystywane są wyłącznie w celu dla jakiego zostały nam przekazane.

Jeśli jednak użytkownik naszego serwisu internetowego przekaże nam informacje dotyczące swoich danych osobowych, takie jak adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu, dane demograficzne i inne informacje identyfikujące, to informacje takie nie będą ujawniane jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej.
Wyjątek od w/w zasady może zaistnieć w przypadku gdy obowiązek ujawnienia przekazanych nam danych spoczywał będzie na nas z mocy obowiązującego prawa.

Serwis internetowy "Biuro Rachunkowe Ewa Majchrowska" wykorzystuje technologię cookies do zbierania ogólnych i statystycznych informacji o korzystaniu z naszego serwisu internetowego przez użytkowników.

 Biuro Rachunkowe Ewa Majchrowska ul

Biuro Rachunkowe
Ewa Majchrowska
ul.Rejtana 8/2
05-500 Piaseczno


tel.: 022 750 23 17

e-mail: biurorachunkowe@majchrowska.eu

 created by IG
 

Posiadamy Licencję Ministerstwa Finansów na Usługowe Prowadzenie Rachunkowości 7230/98

created by 2009

biuro rachunkowe piaseczno

polityka prywatności   |   nota prawna