statystyka

www.majchrowska.eu

mapa strony

 menu


  o nas

  oferta

  kontakt

  

 

 witamy

Fachowość, rzetelność, wszechstronność i bezpieczeństwo oparte na wieloletnim doświadczeniu zawodowym - to wszystko proponujemy naszym Klientom w trosce o jak najwyższą jakość usług.

Spośród wielu usług świadczonych przez nasze biuro proponujemy Państwu:

1. Czynności w zakresie podstawowej obsługi rachunkowej 

Odbieranie dokumentów księgowych z siedziby klienta za pokwitowaniem lub w siedzibie mojej firmy do 5 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni,lub co 5 dni roboczych w danym miesiącu, którego dotyczą księgowania. 

Konsultowanie wyniku finansowego i podatkowego z Klientem.

Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdawczości do urzędu statystycznego, oraz ich wysyłanie.

Bieżąca informacja o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie zobowiązań podatkowych klienta.

Sporządzanie bilansu, także uczestniczenie w audycie oraz w przygotowaniach do sporządzenia pakietu konsolidacyjnego, a także inne sprawozdania w zależności od zgłaszanych przez klienta potrzeb, również w języku angielskim.

Sporządzenie polityki rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości i ustawą podatkową. Każda polityka rachunkowości dostosowana jest do indywidualnych potrzeb klienta.

Pomoc przy sporządzaniu dokumentów inwentaryzacyjnych Przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych.

Obsługa w zakresie prowadzonych kontroli podatkowych i skarbowych oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Inne prace niezbędne do prawidłowego rozliczania się z budżetem, a także na indywidualne zapotrzebowanie klienta np. sporządzanie wniosków kredytowych itp.

2. Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT oraz rozliczeń z tytułu podatku VAT 

- Rejestracja do podatku VAT oraz aktualizacja zgłoszonych danych 
- Analiza i kontrola poprawności dokumentów podlegających rozliczeniu VAT 
- Sporządzanie i przesyłanie kontrahentom not korygujących błędy w wystawionych dowodach 
- Sporządzanie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT 
- Składanie miesięcznych deklaracji VAT 
- Obliczanie podatku do zwrotu oraz sporządzanie odpowiednich wniosków i dokumentacji do   otrzymania zwrotu VAT
- Obsługa dokumentacji sprzedaży dokonywanej przy użyciu kas fiskalnych.
- Sporządzanie i składanie kwartalnych deklaracji wewnątrzwspólnotowych
- Sporządzanie deklaracji Intrastat

3. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i amortyzacji. 

- Prowadzenie ewidencji środków trwałych 
- Naliczanie amortyzacji podatkowej i bilansowej 
- Sporządzanie planów amortyzacji 
- Prowadzenie pozabilansowej ewidencji środków niskocennych. 

4. Prowadzenie kompleksowej obsługi płacowej, kadrowej i ZUS. 
- Przygotowywanie umów z pracownikami, w oparciu o Kodeks Cywilny i Kodeks Pracy oraz wytyczne przedsiębiorcy 

Bieżąca obsługa pracowników: 
   sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu 
   sporządzanie zaświadczeń o zarobkach 
   sporządzanie świadectw pracy 

  - Sporządzanie list płac, w tym także "pasków", przelewów 

  Naliczanie wszystkich rodzajów wynagrodzeń w tym: 
   chorobowych, 
   urlopowych, 
   za nie wykorzystany urlop. 

- Naliczanie świadczeń urlopowych, 
- Naliczanie podatku od płac, 
- Przygotowanie raportów RMUA dla ubezpieczonych, 
- Naliczanie składek ZUS, 
- Rozliczanie świadczeń na rzecz pracowników zgodnie z Kodeksem pracy i BHP. 

5. Czynności kontrolne i doradcze: 

- Kontrola poprawności sporządzanych dokumentów księgowych 
- Bieżąca informacja o zmianach w przepisach podatkowych i o działalności gospodarczej.
- Prowadzenie spraw związanych z odpadami.
- Prowadzenie ewidencji gazów lub pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych

 

 Biuro Rachunkowe Ewa Majchrowska ul

Biuro Rachunkowe
Ewa Majchrowska
ul.Rejtana 8/2
05-500 Piaseczno


tel.: 022 750 23 17

e-mail: biurorachunkowe@majchrowska.eu

 created by IG
 

Posiadamy Licencję Ministerstwa Finansów na Usługowe Prowadzenie Rachunkowości 7230/98

created by 2009

biuro rachunkowe piaseczno

polityka prywatności   |   nota prawna